• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

OSVĚDČENÍ

Více zde

ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVNOSTI A BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

Program Zvyšování efektivnosti a bezpečnosti silničního provozu

Více zde

OP LZZ – PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, REG. ČÍSLO CZ.1.04/1.1.00/C3.00001

V rámci komplexního firemního vzdělávání stanoven cíl vyškolit nově přijatého pracovníka v oblasti celních předpisů.

Více zde

OP LZZ – VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST V OLOMOUCKÉM KRAJI II! REG.ČÍSLO CZ.1.04/1.1.00/B1.00013

Zvýšení profesních dovedností v programu Autodesk (modelování 2D/3D) - Kurz základů Lean managementu – systém řízení výroby.

Více zde

OP LZZ – VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST! REG. ČÍSLO CZ.1.04/1.1.00/71.00002

Kurzy odborné a obchodní terminologie v Německém jazyce, kurzy svařování hliníků a nerez oceli v ochranné atmosféře.

Více zde

ŠKOLENÍ JE ŠANCE

Rozvoj dovedností zaměstnanců v Plasticu

Více zde

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY PLASTICO – OP Z REG. Č. PROJEKTU CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004463

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy PLASTICO

Více zde

ROZVOJ

Pořízení ohraňovacího lisu ve firmě PLASTICO spol. s r.o.

Více zde

ICT V PODNICÍCH

Projekt byl zaměřen na zavedení a rozšíření využití informačního systému při zvyšování vnitřní efektivity podniku.

Více zde