• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

OP LZZ – VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST! REG. ČÍSLO CZ.1.04/1.1.00/71.00002

Název projektu: Kurz odborné obchodní a strojírenské terminologie v německém jazyce
Částka dotace: 118 868,00 Kč
Doba realizace: září až prosinec 2013

Tento projekt byl zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti výuky německého jazyka v rozsahu 48 vyučovacích hodin. Realizace tohoto projektu byla financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Na základě výsledků a hodnocení úspěšnosti předchozí výuky německého jazyka byly navrženy vzdělávací potřeby a cíle dalšího rozvoje znalosti německého jazyka. Nedostatkem při realizované výuce byl zejména nedostatečný prostor pro upevnění odborné terminologie a slovní zásoby, která je potřebná pro obchodní jednání, realizaci zahraničních výstav (účast na veletrzích) a při studiu výkresové a technické dokumentace (zahraniční zakázky).

Výuka byla naplánována jako intenzivní denní studium s erudovaným lektorem ve 2 skupinách a navazujícím samostudiem (opakování slovní zásoby, příprava konverzačních témat). Proto byla délka výuky stanovena vždy jednou týdně na každou skupinu v délce 3 hodin (po 60 minutách s jednou přestávkou v délce 15 minut). Základními cíli vzdělávání byla výuka základní terminologie (odborné slovní zásoby) z oblasti výroby kontejnerů a upevnění konverzace THP v obchodní němčině a schopnost odborné komunikace se zahraničním zákazníkem.

Všichni zúčastnění zaměstnanci měli základy německého jazyka (mluvnice, základní slovní zásoba). Výsledkem vzdělávání bylo zvýšení jazykových znalostí rozhodující části managementu firmy a dalších pracovníků, kteří přímo komunikují se zahraničními zákazníky. Vzdělávání přispělo tak k dalšímu zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zajištění nových zakázek. Současně se snížily náklady na případné tlumočnické služby, kterých firma využívá (jednání u zákazníka, překlady obchodních smluv).

 

Název projektu: Čtení technické dokumentace v německém jazyce – odborná terminologie

Částka dotace: 149 670,00 Kč

Doba realizace: leden až únor 2014

Projekt navazoval na Kurz odborné obchodní a strojírenské terminologie. Výuka byla opět naplánována jako intenzivní denní studium s erudovaným lektorem ve 2 skupinách a navazujícím samostudiem (opakování slovní zásoby, příprava konverzačních témat). Proto byla délka výuky stanovena vždy 2 krát týdně na každou skupinu v délce 3 hodin (po 60 minutách s jednou přestávkou v délce 15 minut). Rozsah výuky (celkem 16 výukových dní = 48 hodin na skupinu) by měl být dostatečný na upevnění základní terminologie ze strojírenské výroby firmy – výroby kontejnerů a výuku základní slovní zásoby z oblasti technické dokumentace výrobků a dokumentace výběrových řízení (čtení zadávací dokumentace, katalogových listů, výkresové dokumentace).

Vzhledem k tomu, že dokumentace, týkající se zakázek, je archivována v sídle firmy zajistil dodavatel služeb školení jak ve vlastních školicích prostorách, tak ve firmě v Domaželicích u Přerova (výuka na konkrétních aktuálních dokumentech, konzultace neznámé slovní zásoby z korespondence).

Výsledkem vzdělávání bylo další zvýšení jazykových znalostí rozhodující části managementu firmy, který přímo komunikuje se zahraničními zákazníky ve vztahu k výkresové a projektové dokumentaci zakázek. Vzdělávání přispěje k dalšímu zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zajištění rychlé reakce na změny v projektové dokumentaci u zahraničních zakázek v Rakousku a Švýcarsku.

 

Název projektu: Základní kurz svařování hliníků v ochranné atmosféře ZK 131 21

Částka dotace: 43 205,00 Kč

Doba realizace: leden až únor 2014

Cílem tohoto kurzu bylo zvýšení profesní dovednosti 1 konečného montážního dělníka absolvováním základního kurzu svařování hliníku v ochranné atmosféře ZK 131 21. Získáním této dovednosti byly vytvořeny podmínky pro rychlejší reakci na potřeby zahraničních odběratelů a možnosti získání dalších dodávek. Doposud tuto profesní dovednost splňoval pouze 1 zaměstnanec, což omezovalo ekonomicky a technologicky zajímavou výrobu.

Pro další získání trhu je nutno rychle reagovat na požadavky zákazníka. Stále více se objevují požadavky na výměnné nástavby s hliníkovými prvky (např. bočnice, čela, víka).  V poslední době se zákazníci zaměřují na zvýšení efektivity dopravy, kterou jim hliník vzhledem ke své nižší hmotnosti oproti běžné oceli nabízí. Použitím hliníkových prvků lze snížit celkovou přepravovanou hmotnost, a tím i spotřebu pohonných hmot, resp. dosáhnout požadovaného zvýšení efektivity dopravy. Aby se firma PLASTICO spol. s r.o. mohla více zaměřit na tento speciální segment trhu výměnných nástaveb, který je pro ni ekonomicky velmi zajímavý, potřebovala zvýšit svou schopnost rychle reagovat na nové požadavky trhu, resp. mít ve své zaměstnanecké základně pracovníky, kteří ovládají svařování tohoto doposud méně využívaného materiálu.

 

Název projektu: Základní kurz svařování nerez oceli v ochranné atmosféře

Částka dotace: 51 566,00 Kč

Doba realizace: leden až únor 2014

Cílem tohoto kurzu bylo zvýšení profesní dovednosti 1 dělníka absolvováním základního kurzu svařování nerez oceli v ochranné atmosféře Pro další získání trhu je nutno rychle reagovat na požadavky zákazníka. Stále více se objevují požadavky na kontejnery z nerezové oceli. Nerezová ocel se pro svou vyšší odolnost využívá v náročných provozech, jako jsou např. chemické závody, kafilerie, ale i potravinářské závody. V těchto oblastech s těžkými provozními podmínkami kladou zákazníci důraz hlavně na životnost kontejneru, kterou jim nerezová ocel oproti běžné nabízí. Aby se firma PLASTICO spol. s r.o. mohla více zaměřit na tento speciální segment trhu výměnných nástaveb, který je pro ni ekonomicky velmi zajímavý, potřebovala zvýšit svou schopnost rychle reagovat na nové požadavky trhu, resp. mít ve své zaměstnanecké základně pracovníky, kteří ovládají svařování tohoto doposud méně využívaného materiálu.