• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVNOSTI A BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

Program Zvyšování efektivnosti a bezpečnosti silničního provozu

Částka dotace: 69 970,00 Kč

Realizace: červenec až říjen 2011

Cílem programu Zvyšování efektivnosti a bezpečnosti silničního provozu bylo

  • Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
  • Zvýšení kvalifikace zaměstnanců
  • Zvýšení efektivity provozu dopravních prostředků
  • Snížení škodlivých emisí na jednotku dopravního výkonu
  • Zvýšení zabezpečení nákladu během přepravy

Dotace byla poskytnuta dopravcům se sídlem nebo místem podnikání v České republice, kteří mají koncesi pro předmět podnikání „silniční motorová doprava“.

PLASTICO spol. s r.o. žádalo o dotaci v rámci podprogramu na podporu zvýšení efektivity a bezpečnosti silničního provozu. V oblasti aplikací pro zvýšení efektivity dopravy a podnikatelské činnost (software a hardware) byl pořízen software pro vyhodnocování jízd se zařízením pro stahování dat, pomocí kterého lze analyzovat data z karet řidičů, digitálních tachografů a tacho-kotoučků, v oblasti prostředků pro zvýšení bezpečnosti dopravních prostředků a poskytovaných dopravních služeb byly pořízeny ochranné přilby, ochranné kombinézy, ochranné rukavice pláštěnky, pneumatiky, upínací pásy a alkoholový tester