• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY PLASTICO – OP Z REG. Č. PROJEKTU CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004463

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy PLASTICO
Na projekt je poskytována finanční podpora z Operačního programu Zaměstnanost.
Reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004463

 

Projekt podnikového vzdělávání je zaměřen na profesní vzdělávání prakticky všech zaměstnanců firmy Plastico – do projektu jsou zahrnuty téměř všechny profese a zaměstnanci firmy. Těmito školeními chceme dosáhnout větší schopnosti adaptability zaměstnanců na neustále se měnící podmínky na trhu, které ovlivňují také naši firmu. Stále vyšší nároky kladené na zaměstnance vyžadují kontinuální investice do vzdělávání, konkurenceschopnosti zaměstnanců, resp. výrobků firmy.