• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

Samonosné korby

„Sörling lehký – Half Pipe

Tento převzatý německý název se velmi těžko překládá. Přiznám se, že jsme k tomuto složitému slovu nenašli jednoduchý a přitom výstižný český překlad. Proto se Vám pokusíme tento pojem přiblížit a pochopitelně pro laika i prakticky a technicky popsat. Předpokládám, že by bylo pro laika mnohem snadnější si na danou věc přímo sáhnout, ale věřím tomu, že pří čtení tohoto článku nebude nutné nikam odcházet.

Vhodné bude, představit si daný pojem přímo v praxi, kde tuto lehkou konstrukci jednoduše nazveme Sörling lehký – Half Pipe. Jedná se tedy o jednu z variant používanou při výrobě výměnných nástaveb pro nákladní automobily, které jsou vybaveny hákovým nebo podobným nosičem kontejnerů.

Výhody této lehké konstrukce koreb (skořepinové korby) použité běžně pro převoz sypkých materiálů, které jsou součástí přípojného vozidla (návěsu) byly již na stránkách tohoto časopisu popsány několikrát, ale dnes Vám představíme využití této lehké konstrukce pro možnost aplikace jako nástavbu kontejnerů resp. výměnnou nástavbu pro nákladní automobily. Pro nesporné výhody, které plynou použitím tohoto typu koreb (skořepinových koreb) pro uživatele běžných nákladních automobilů, jsme se ve společnosti PLASTICO spol. s r.o. rozhodli rozšířit nabídku kontejnerů i na kontejnery této konstrukce. Díky systému výměny kontejneru, který je na jejich nákladním vozidle namontován, je zde možnost, během několika málo minut standardní kontejner zaměnit za jiný i třeba takto speciální a pak mohou i majitelé nákladních automobilů díky našemu kontejneru Sörling lehký – Half Pipe využít možnosti těchto lehkých skořepinových nástaveb.

Tento systém v sobě spojuje hned několik technických, materiálových i konstrukčních řešení. Pro dobrou konstrukci vlastního pláště korby je velmi výhodné, použití vysoce otěruvzdorných a vysoce pevnostních materiálů, které současně zabezpečují za určitých technologických podmínek dostatečnou tvárnost. Právě tato vlastnost ve spojení s vysokou pevností umožňuje lehkou, samonosnou konstrukci pláště, s možností vyloučení použití velkého množství výztuh. Především tyto skutečnosti mají podstatný vliv na hmotnost nástavby samotné. Právě tato přímo úměrně ovlivňuje provozní náklady vozidla a zvyšuje tak jeho užitné vlastnosti.

Další zvýšení těchto vlastností přináší již popsané použití tzv. Sörlingklapky. Jde o spodní část zadní zavěšené klapky, která je ovládána pneumaticky z kabiny řidiče. Tato klapka má hned několik funkcí. Ve spojení s vnějšími vodícími plechy vytvoří koryto dávající vyklápěnému materiálu požadovaný směr a prodlužuje plochu po které materiál klouže z korby ven a tím chrání zadní část vozidla před případným poškozením a znečištěním. Současně velmi bezpečným způsobem uzavírá a zajišťuje ložný prostor nástavby. Pneumatické ovládání této funkce z kabiny řidiče zvyšuje komfort obsluhy i produktivity práce. Touto kombinací chceme uživatelům a provozovatelům hákových nosičů kontejnerů a nejen jim nabídnout další vysoce efektivní variantu zvyšující užitné vlastnosti jejich vozidla.

Při správné volbě materiálů jsme dbali na to použit při výrobě těchto speciálních nástaveb vysoce otěruvzdorné a pevnostní materiály (Hardox / Xar), které by zajistily prodloužení životnosti nástavby na maximální možnou dobu a tím ušetřit resp. umožnit vydělat nemalé finanční prostředky. Nízká hmotnost, vysoká nosnost, dlouhá životnost, příznivé praktické vlastnosti, to vše má jednoho jmenovatele. V tomto představovaném případě jsme při výrobě výměnné nástavby po diskusi se zákazníkem použili materiálu jakosti 11 523 na profilovanou část a pro skořepinu nástavby samotné ocelový plech otěruvzdorný s označením XAR 400 o síle 5 mm . Za použití těchto materiálů při vnitřních rozměrech 6.000 mm délky, 2.300 mm šířky a 850 mm výšky jsme dosáhli slušných výsledků korba má hmotnosti 2212 kg při objemu 11,7 m3.

Za určitých specifických podmínek s dalšími kombinacemi materiálů použitých při stavbě lze dosáhnout dalších úspor hmotnosti. Dnes máme k dispozici velmi široký výběr materiálů od renovovaných výrobců. S cílem co nejlépe obstát v konkurenci a co nejvíce uspokojit přání a požadavky zákazníků jako výrobci výměnných nástaveb úzce spolupracujeme s dodavateli těchto speciálních materiálů. Ti nám v rámci této spolupráce poskytují technickou pomoc.

Díky těmto aktuálním technickým informacím jsou naši technici a konstruktéři velmi dobře připraveni a vybaveni podat zákazníkům velmi odborné a fundované informace resp. i konzultace. Využijte našich více než 20 letých zkušeností při výrobě výměnných nástaveb a spojte se s námi. Získáte náskok před konkurencí.