• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

Dnes vám představíme další výrobky z oblasti koreb a speciálních výměnných nástaveb nákladních automobilů při jejichž výrobě nachází ve stále větší míře ocelové plechy Hardox své uplatnění.

Systém rychlé výměny různých druhů nástaveb nákladních automobilů za pomoci hákového nosiče nástaveb-koreb- kontejnerů zvyšuje efektivnost využívání nákladních automobilů. Jejich uživatelům nabízí mnoho možností využití jediného nákladního auta pro přepravu různých druhů materiálů. S využitím tohoto principu a za použití odpovídajícího vozidla může dopravce jednou přepravovat v 36-ti kubíkové velkoobjemové nástavbě- kontejneru ocelový šrot, podruhé písek nebo štěrk v jednostranném sklápěči a potřetí si může troufnout i na přepravu pásového rypadla na transportní plošině. Tento výběr jednotlivých druhů nástaveb není v tomto případě nikterak náhodný.

Jednostranný sklápěč v lehkém i těžkém provedení, transportní paleta tzv. bagrpaleta i velkoobjemové korby jsou výměnné nástavby vystavené při nakládkách, dopravě i vykládkách extrémně vysoké abrazi (opotřebení při otěru) ve spojení se značným dynamickým namáháním. Proto při jejichž výrobě využívá společnost Plastico spol. s r.o. z Domaželic u Přerova vlastností oceli HARDOX v kombinaci s ohraňovanými profily z ocelových plechů převážně jakosti St 52.3 výjimkou však není i zpracování ocelových plechů jakosti QSTE 690. Výrobou kontejnerů se v Domaželicích zabývají od roku 1990. S vývojem nástaveb při jejichž výrobě bylo nutné použít vysoce otěruvzdorné plechy se technici v Plasticu začali zabývat v roce 1996. Byla to zakázka na výrobu 4 koreb pro dvě nákladní automobilové soupravy rakouského obchodníka se starým železem – šrotem. Nakládka i vykládka pomocí hydraulického drapáku, doslova presování nákladu do korby to není zrovna zacházení v rukavičkách. Volba padla na ocelový plech Hardox 400 na podlahu a plášť, výztuhy byly navrženy z ocelového plechu jakosti Qste 690. Postupným dalším zpracováváním ocelových plechů HARDOX získávali pracovníci společnosti potřebné zkušenosti a firma další zakázky a především dobré jméno výrobce nástaveb z vysoce otěruvzdorných materiálů. K dnes nejvíce vyráběným nástavbám patří především korby na německy mluvících trzích označované jako Gesteinsmulde tedy korby na kamení. V alpských oblastech se pod pojmem kamení rozumí i několikasetkilogramové kamenné bloky.

Jednostranný sklápěč v těžkém provedení (česky řečeno) s pneumaticky uzavíranou spodní částí klapky je určen právě pro práce v extrémně těžkých podmínkách lomů a velkých stavenišť. Požadavky kladené na tento druh koreb splňuje velmi robustní konstrukce svařená převážně z profilů ohraněných z ocelových plechů jakosti St 52.3 a plechů z oceli HARDOX 400. Tato kombinace materiálů ve spojení s kvalitní a praxí prověřenou konstrukcí úspěšně odolává všem náporům, kterým jsou korby za provozu vystaveny. S jejich universálními vlastnostmi je spokojen stále větší počet dopravců. Dobré zkušenosti s těžkými S1 jak se také jednostranné sklápěče někdy nazývají přivedly do společnosti další skupinu dopravců. Ti se ve stále větší míře na techniky z Domaželic obraceli s poptávkami na jednostranný sklápěč, který by měl vlastnosti podobné těžkému provedení, byl určen pro přepravu převážně štěrku a písku, ale s maximální úsporou hmotnosti. Ke splnění tohoto úkolu pomohly Plasticu opět vlastnosti, které nabízí plechy z oceli Hardox 400 o síle 3 a 4mm. Jednostranný sklápěč v lehkém provedení dosahuje maximální hmotnosti něco málo přes 2.000kg při objemu cca 12 kubíků. Což je o 300 až 400 kilogramů méně než nabízejí konkurenční produkty. A to je dle vyjádření mnoha dopravců velmi zajímavé. O tom svědčí i celkem rychlý nárůst počtu prodaných kusů.

Zkušenosti,které pracovníci společnosti získali při stavbách především těžkých jednostranných sklápěčů (doslova kilometry svárů spojující HARDOX a ocel St 52.3 denně v praxi prověřují dokonalou svařitelnost oceli HARDOX mezi sebou i s jinými druhy ocelí) zúročili při vývoji transportních plošin pro pásová rypadla. Požadavek na rychlou a jednoduchou možnost přepravy pasových rypadel bez použití speciálních vozidel a vleků. To byl ve spojení s extremním dynamickým namáháním palety (hmotnost některých druhů přepravovaných strojů se blíží 15-ti tunám), kterému je především za natahování na nákladní vozidlo vystavena, pro techniky a konstruktéry nelehký úkol. Ten se ještě více zkomplikoval požadavkem na maximální možné snížení výšky ložné plochy. Dnes má na první pohled jednoduchá a subtilní konstrukce nosnost až 20 tun. Toho bylo dosaženo díky další vlastnosti oceli HARDOX a tou je její vysoká pevnost.

V současné době se technici firmy Plastico na základě podnětu od výrobce ocelí HARDOX zabývají myšlenkou rozšíření ocelových plechů HARDOX i do oblasti výroby normálních ocelových kontejnerů,která je doménou oceli o jakosti St 37.2. Mohlo by tím dojít k podstatnému prodloužení životnosti jednotlivých kontejnerů, snížení jejich hmotnosti, tím k úsporám pohonných hmot a opotřebení vozidel. První vlaštovky se objevují i v této oblasti. Jde stále do jisté míry o speciální výrobky s přesně specifikovanými požadavky. Ale již dnes nejsou výjimkou zákazníci, kteří si přejí nástavbu se zesílenými hliníkovými bočnicemi a podlahou z ocelového plechu Hardox. Sami zákazníci ve spolupráci s techniky a konstruktéry nacházejí stále nové možnosti uplatnění pro znamenité vlastnosti oceli Hardox, které tento materiál nabízí. Mnohdy jde o oblasti na první pohled velmi vzdálené hlavní oblasti, pro kterou je ocel HARDOX vyráběna, pro oblast s vysokou otěruvzdorností. Jedním příkladem z několika jsou jeřábové adaptery. K zamýšlenému rozšíření určitě napomohou dobré zkušenosti s vlastnostmi speciálních nástaveb, které jsme Vám dnes představili.