• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

Firma PLASTICO spol. s r. o. se sídlem v Domaželicích u Přerova působí již 22. rok v oboru výměnných nástaveb na nákladní automobily. Jde o finančně a obchodně stabilizovanou, ryze českou společnost, která nabízí špičkové výrobky odpovídající evropské technické úrovně se zárukou kvality. Výrobní program společnosti tvoří široké spektrum výměnných nástaveb pro přepravu a skladování různých materiálů, zboží a odpadů.

V poslední době se stále více projevuje rostoucí tlak na snižování nákladů na odpadové hospodářství. Jako jedna z možností úspory na dopravu a likvidaci odpadu z čistíren odpadních vod se jeví používání odvodňovacích kontejnerů. Odvodňovací kontejnery firmy PLASTICO spol. s r. o. našly své odbytiště na náročných západoevropských trzích, na kterých se tato technologie osvědčuje již řadu let a má své uplatnění především v průmyslových čistírnách odpadních vod.

PLASTICO spol. s r. o. nabízí odvodňovací kontejnery různých druhů, jak na hákové nakladače, tak i na nakladače ramenné. Ve své podstatě jde o vanový kontejner s utěsněným zadním vyklápěcím čelem, který je opatřen filtrační jednotkou. Rozměry a objemy kontejnerů lze navrhnout a zhotovit dle požadavků zákazníka.

Odvodňovací kontejner pracuje na principu gravitační filtrace. Těžší částice se usazují u dna kontejneru a kalová voda je vytlačována na povrch. Kalová voda je pak odváděna z kontejneru přes boční filtrace. Výhodou tohoto systému oproti řešení, kdy se využívá odvádění kalové vody dnem kontejneru, je nezanášení filtrace vlivem sedimentace.

Samotnou filtraci můžeme rozdělit na dvě skupiny, na filtraci hrubou, kdy se používají síta s průchodností částic do 4 mm, a filtraci jemnou, při které se používají síta s průchodností částic do 250 mikronů.

Pro zvýšení účinnosti odvodnění, je možné na kontejnery namontovat vibrátory, které samotný proces filtrace podstatně zrychlí a zefektivní. V nabídce firmy PLASTICO spol. s r.o. naleznete vibrátory elektrické na 12, 24, 220 a 380 V nebo vibrátory pneumatické.