Školicí středisko

PLASTICO školicí středisko


Firma PLASTICO spol. s r.o. se zabývá výrobou speciálních
výměnných nástaveb na převoz asfaltových směsí, palet na
přepravu stavebních a jiných strojů a speciálních ocelových
nástaveb, již 27 let. V současné době rozšiřujeme svou činnost
o provoz školicího střediska, jehož úkolem bude příprava nejen
technicky zdatných odborníků ve své profesi.


Školicí středisko si klade za cíl přispět k rozvoji nejen jazykových
znalostí, měkkých dovedností, ale především technických
dovedností všech studentů bez rozdílu věku.


Šli jsme cestou venkovského stylu a způsobu bydlení, kdy převládala
rodinná pohoda, klidná, ale tvůrčí atmosféra ve všech
domácnostech – tento styl výuky chceme nabídnout i našim
studentům.


Již nyní pracujeme na otevření svářečské školy
v prostorách ŠS a také na školení Základy práce v systému SOLIDWORKS.

Informace ohledně přihlašování směrujte na Lajdova@roll-tainer.com.

 

Budova školicího střediska Čechy 44