OP PIK

Název projektu: PLASTICO školicí středisko

Doba realizace: srpen 2015 – prosinec 2017

Projekt je zaměřen na budování infrastruktury (školicího střediska) určeného pro vzdělávání a rozvoj potenciálu lidských zdrojů v malých a středních firmách. Výstavbou školicího střediska dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti MSP v Olomoucké aglomeraci. Projekt počítá s využíváním prostor nejen pro firmu samotnou, ale také ostatní participující výrobně zaměřené firmy v regionu. Ve školicím centru budou probíhat hlavně specifická školení zaměřená na nové poznatky z výrobně-technického prostředí.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0001452